Belangrijke informatie

Wij willen u - als ouder - graag zoveel mogelijk relevante informatie geven. Het vakantie rooster, hoe u uw kind kunt ziek melden of informatie over protocollen op onze school. U leest het hier. 

iStock 111884419234

Inloggen ouderportaal

Hier kunt u inloggen in het Parnassys Ouderportaal


Inloggen
iStock 111884417503

Extra verlof aanvragen

Uitleg extra verlof aanvraag. 

Beleid Proceon en Regionaal Bureau leerlingzaken (RBL)


lees meer
kin 111959419051

Schoolfonds

De ouderbijdrage per leerling komt in het schoolfonds. Er worden verschillende activiteiten uit betaald.


Lees meer
Stocksy txp473ce732ZtS200 Medium  111884418791

Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school binnen Stichting Proceon heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). In deze raad zitten twee gekozen ouders en twee personeelsleden.


lees meer