Da Costaschool

Onze belofte aan leerlingen en ouders


De Da Costaschool creëert een open en veilig klimaat waarbinnen kinderen zich gezien en gekend voelen. 
Samen met ouders nemen we verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van kinderen. Concreet betekent dat frequent en constructief overleg tussen school, ouders en niet te vergeten de kinderen zelfWe leren ze omgaan met andere mensen binnen en buiten de school om zo bij te dragen aan de groei van kinderen tot sociaal competente mensen.

 

In het aanbod van de lessen is er balans tussen kennis, creativiteit en motorische ontwikkeling. De nieuwsgierigheid en onderzoekende houding van kinderen worden gestimuleerd. We komen tegemoet aan verschillen in onderwijsbehoefteninstructies op drie niveaus, differentiatie op tempo en niveau.

 

Op school zijn extra materialen aanwezig om leerlingen te stimuleren zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Er is structureel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Hieruit vloeit voort dat wij als school ieder jaar een SoVa training aanbiedenen betalen voor kinderen die daar baat bij hebben.