Da Costaschool

Welkom op de Da Costaschool! Wij zijn een kleine open christelijke basisschool in Hilversum Noord.
Wij bieden traditioneel goed onderwijs, met veel aandacht voor rekenen, taal en burgerschap. Uniek aan onze school:
Unesco school
Vreedzame school
Modern gebouw en ICT
Engels vanaf groep 1
In het gebouw een peuterspeelzaal en naschoolse opvang
Vijf gelijke schooldagen

 

Het doel dat we met het bovenstaande nastreven, is kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst waarin iedereen recht heeft op zijn eigen plek.
Op onze kleine school kent iedereen elkaar en werken wij goed SAMEN! 

 

Onze belofte aan leerlingen en ouders


De Da Costaschool creëert een open en veilig klimaat waarbinnen kinderen zich gezien en gekend voelen. Samen met ouders nemen we verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van kinderen. Concreet betekent dat frequent en constructief overleg tussen school, ouders en niet te vergeten de kinderen zelf. We leren ze omgaan met andere mensen binnen en buiten de school om zo bij te dragen aan de groei van kinderen tot sociaal competente mensen.

 

In het aanbod van de lessen is er balans tussen kennis, creativiteit en motorische ontwikkeling. De nieuwsgierigheid en onderzoekende houding van kinderen worden gestimuleerd. We komen tegemoet aan verschillen in onderwijsbehoeften: instructies op drie niveaus, differentiatie op tempo en niveau.

 

Op school zijn extra materialen aanwezig om leerlingen te stimuleren zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Er is structureel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Hieruit vloeit voort dat wij als school ieder jaar een SoVa training aanbiedenen betalen voor kinderen die daar baat bij hebben.