Kindagenda

Steeds meer ouders van jonge kinderen werken beiden en delen de zorg voor de kinderen.

Dat heeft tot gevolg dat steeds meer kinderen gebruik maken van voor-, tussen-(overblijven) en naschoolse opvang aansluitend op de schooltijden. Gevolg hiervan is dat kinderen meerdere keren per dag te maken hebben met een nieuwe start, met nieuwe begeleiders, andere regels en andere ruimten. Dit is voor kinderen onrustig.

Alle dagen, dus ook de woensdag en vrijdag beginnen bij ons om 08.30 uur en eindigen om 14.15 uur. Ook voor onze onderbouwgroepen gelden deze schooltijden. Dit model schooltijden wordt de KindAgenda genoemd.

Vanaf de invoering zien we dat de rust en regelmaat voor de kinderen is toegenomen. Alle kinderen eten tussen de middag met elkaar en vinden het erg fijn dat dat onder leiding van de eigen leerkracht gebeurt.

Door een uitstekende samenwerking met Bink, is er in onze school een vestiging voor naschoolse opvang gerealiseerd. Uiteraard zijn de roosters voor de opvang afgestemd op onze KindAgenda.                     

foto11 111960875032

Hoe ziet ons vijf gelijke dagen model er uit?

Maandag t/m vrijdag 8:30 starten,
14:15 afsluiten,
Na 14:15 vrije tijd/ Na schoolse opvang.                     

foto12 111960875018

Wat zijn de voordelen voor de kinderen?

  • Elke dag dezelfde schooltijden, zodat er meer rust en regeelmaat is in het dagritme van e kinderen.
  • Een korte lunchpauze op school voor alle kinderen onder begeleiding van de leerkracht.
  • Een betere vrijetijdsverdeling, waardoor er meer ruimte is voor andere activiteiten.                         
iStock 111884419396

Wat zijn de voordelen voor de ouders?

  • Meer ruimte om 5 gelijke werkdagen te kiezen.
  • Schooltijden sluiten beter aan op de tijden van kinderdagverblijven.