De Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school binnen Stichting Proceon heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). In deze raad zitten twee gekozen ouders en twee personeelsleden. De gekozen ouders stellen zich graag aan u voor: 

De bevoegdheden van de MR staan uitgebreid beschreven in een reglement, dat op iedere school in te zien is. In het kort komt het er op neer, dat de leden van de MR meedenken met de beleidsmakers van de school. Zij geven gevraagd en ongevraagd adviezen op alle beleidsterreinen van de school en hebben op bepaalde beleidsterreinen zelfs instemmingsrecht. Wanneer deze instemming niet wordt verleend, zal de directie de plannen moeten aanpassen.

Het is dus van groot belang, dat de mensen van de MR goede contacten onderhouden met hun achterban, alle ouders en personeelsleden. U kunt de leden van de MR altijd persoonlijk aanspreken of mailen naar mr.dacostaschool@proceon.nl                 

Samenstelling medezeggenschapsraad (MR)

namens de ouders:
- Margot van der Sluis
- Martijn Fokken

namens het team
- Conny Lodder
- Joyce Stuivenberg

Adviseurs
- Chantal Böke
- Birgit van der Wardt