Marnix Academie

De Da Costaschool heeft een taak in het opleiden van nieuwe leraren. Voor een groot deel vindt die opleiding plaats in de praktijk, in de klas van de kinderen.

De Da Costaschool heeft er voor gekozen om in het Partnerschap in Opleiding en Ontwikkeling (POO) samen te werken met de Marnix Academie, lerarenopleiding basisonderwijs (pabo) in Utrecht. Studenten van de Marnix Academie lopen stage en doen onderzoek in onze school. Onze school is gecertificeerd om studenten daarin te begeleiden en daarvoor te beoordelen.

Voor de verdere ontwikkeling maken wij gebruik van advies, cursussen en opleidingen van het Marnix Onderwijscentrum, onderdeel van de Marnix Academie.

Voor meer informatie over de Marnix Academie klik hier: http://www.marnixacademie.nl/