17 juli 2023

De Da Costaschool een vreedzame school

Op de Da Costaschool zijn wij bezig met het traject om een vreedzame school te worden. In schooljaar 2023-2024 zullen wij het tweede schooljaar ingaan, waarbij wij gaan werken met leerling mediatoren en een leerlingenraad!


Wat is de Vreedzame school?

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.

Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Meer informatie? Zie de website: Info (devreedzame.school)